Technologie v procesu povrchové dezinfekce

Dezinfekční činidlo (Nocolyse, Nocolyse One Shot, Oxypy popř. další druhy) je rozprašováno přístrojem Nocospray, jehož turbína umožňuje vyvinout vysokou odchozí rychlost aerosolu (80 m.s-1) při pokojové teplotě. Kombinace rychlosti a teploty rozkládá peroxid na vysoce oxidační volné radikály s velmi krátkou životností.

Částice o velmi malé velikosti 5 µ vytvoří tzv. “suchou mlhu“, která díky malému rozměru partikulí a jejich elektrickému náboji zajistí pomalou a stejnoměrnou sedimentaci zahrnující každý cm2 dezinfikovaných prostor. Zničení mikroorganismů způsobují hydroxylové radikály, které rozkládají buněčnou membránu. Tím přivodí destrukci buněk bez nebezpečí vzniku rezistence.

Po procesu dezinfekce nezůstává v ošetřovaných prostorách vlhkost ani nedochází ke korozi povrchů. Díky rychlému rozkladu částic nedojde ke tvorbě těkavých organických sloučenin. Dezinfekční činidlo je z 99,9 % biologicky odbouratelné, takže po svém působení nezanechává žádné zbytky.

Použití a délka dezinfekčního procesu

Ovládání přístroje Nocospray je velice jednoduché. Po vložení kartuše s desinfekčním činidlem se před spuštěním pouze nastaví požadovaný objem dezinfikovaných prostor. K tomuto údaji se vztahuje doba rozptylu dezinfekčního činidla (viz následující tabulka).

Použití přístroje Nocospray®
Objem prostor [m3] Spotřeba dezinfekčního činidla Nocolyse®[l] Doba rozptylu dezinfekčního činidla [hh:mm]
1000,100:06
2500,250:15
5000,500:30
10001,001:00
Použití přístroje Nocomax®
5000,500:05
10001,000:10
1000010,001:40
2000020,003:21

Délka procesu dezinfekce se skládá z fáze disperze a kontaktní fáze činidla. Pro jednorázovou pohotovostní dezinfekci necháváme činidlo působit v kontaktu s dezinfikovanými povrchy po dobu 1h (používáme Nocolyse One Shot), pro preventivní dezinfekci necháváme činidlo působit po dobu 30min (používáme Nocolyse, Oxypy, popřípadě další).